18° 30°
Temps

Bases de participació en el concurs "Cap de setmana de descoberta de PERPINYÀ"

L'organitzador del concurs, d'ara endavant denominat "Organitzador", és PERPIGNAN RAYONNEMENT-OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL, un establiment públic local de caràcter industrial o comercial, amb domicili social a HOTEL DE VILLE PLACE DE LA LOGE 66000 PERPINYÀ i amb número SIREN 922917612.

L'Organitzador gestiona diversos comptes a les xarxes socials Facebook i Instagram en els quals organitza un concurs gratuït sense obligació de compra per guanyar un premi als participants (d'ara endavant "Joc").

Aquest Concurs es convoca en línia per un temps limitat i l'anuncia l'Organitzador mitjançant un post a la Pàgina de l'Organitzador a les xarxes socials Facebook i Instagram convidant al jugador a participar (en endavant, "l'Anunci").

El Concurs es regeix per aquestes bases generals (en endavant, les "Bases") que recullen les bases, l'adreça dels comptes en qüestió, la mecànica de participació en el Concurs, així com les dates d'inici i finalització, nombre de guanyadors i borsa de premis del Concurs.

El joc és accessible als comptes d'Instagram i Facebook de l'organitzador.

El compte d'Instagram de l'Organitzador es titula "📸 Oficina de Turisme de Perpinyà", té el pseudònim @perpignancentredumonde i és accessible a la següent adreça: https://www.instagram.com/perpignancentredumonde/  

El compte de Facebook de l'Organitzador porta per títol "Turisme de Perpinyà", té el pseudònim @perpignantourisme i és accessible a la següent adreça: https://www.facebook.com/perpignantourisme/

Durada: Aquest Concurs s'organitza del dijous 23 de maig de 2024 al diumenge 9 de juny de 2024.

Data límit d'inscripció: diumenge 9 de juny de 2024 a les 23:59h.

Data del sorteig: a partir del dilluns 10 de juny de 2024.

Data d'informació del guanyador: a partir del dimarts 11 de juny de 2024.

Les Bases són aplicables a partir del dijous 23 de maig de 2024 i estan disponibles al lloc web de perpignantourisme.com (d'ara endavant, el "Lloc"), a l'adreça: https://www.perpignantourisme.com/reglement-jeu-concours

El joc no està associat, ni gestionat ni patrocinat per Facebook i/o Instagram.

La participació en el concurs implica l'acceptació expressa i sense reserves d'aquestes bases en totes les seves estipulacions, així com de les lleis i reglaments aplicables als jocs i competicions vigents a França.

3.1 Aspectes generals

El Concurs està obert a qualsevol persona física major d'edat domiciliada a la França metropolitana.

La participació en el joc és gratuïta i no cal comprar-la.

No es permet la participació del personal organitzador ni de les empreses que hagin col·laborat en la seva organització o realització.

Només s'acceptarà una entrada per persona física.

Qualsevol inscripció per qualsevol mitjà diferent dels que s'especifiquen a continuació no serà tinguda en compte. De la mateixa manera, qualsevol entrada que estigui incompleta, amb dades de contacte inexactes o enviada fora de termini de registre, es considerarà nul·la.

La intenció provada de frau o l'intent d'engany demostrat per un participant, en particular mitjançant la creació d'identitats falses que li permetin registrar-se diverses vegades, pot ser sancionat per una prohibició formal i definitiva de participar en el joc.

La participació en el Concurs implica:

 • tenir un compte a la xarxa social corresponent;
 • acceptar les condicions d'ús imposades per la xarxa social corresponent;
 • l'Organitzador és i segueix sent un tercer d'aquestes xarxes socials
 • haver llegit i acceptat les Regles de Joc publicades al Lloc (s'establirà un enllaç a les Regles a l'Anunci del Joc).
 • per complir la mecànica del joc que es descriu a continuació.

3.2 Mecànica del joc

L'Organitzador publica l'Anunci del Concurs a les seves xarxes socials de Facebook i Instagram.

A partir de l'Anunci, es convida al jugador a realitzar una acció específica a la Pàgina de l'Organitzador a la xarxa social Facebook i/o Instagram.

Aquesta acció inclou publicar un comentari sobre la publicació de l'anunci de l'organitzador. L'acció completada valida el registre del jugador al joc.

Els comentaris publicats pels participants hauran de seguir el següent marc:

 • No donar una imatge negativa o degradant de les persones o de l'Organitzador, ni danyar la imatge o valors de l'Organitzador;
 • Els comentaris presentats no han de ser contraris a la llei ni ofendre la decència pública entesa sense caràcter limitador com a pornogràfics, racistes, discriminatoris, violents, insultants a les persones, o altres del mateix tipus.

L'empresa organitzadora ofereix als futurs participants la possibilitat de subscriure's a les seves pàgines a les xarxes socials Facebook i Instagram, compartir el seu anunci, etiquetar un amic.

L'empresa organitzadora ofereix als futurs participants la possibilitat de subscriure's a la pàgina del soci i seguir el compte d'Instagram del soci.

El compte de Facebook del soci es titula "Richou Voyages", té el pseudònim @RichouVoyages i és accessible a la següent adreça: https://www.facebook.com/RichouVoyages

El compte d'Instagram del soci es titula "Richou Voyages", té el pseudònim @richou_voyages i és accessible a la següent adreça: https://www.instagram.com/richou_voyages/

Com que el joc és accessible a les plataformes de Facebook i Instagram, aquestes plataformes no es faran responsables de cap manera en cas de disputa relacionada amb el joc. Facebook i Instagram no són ni organitzadors ni patrocinadors de l'operació.

El guanyador del joc és escollit entre els jugadors registrats per sorteig aleatori a través de l'aplicació Lukky.

Nombre de guanyadors sortejats: Un (1) guanyador.

El guanyador serà escollit mitjançant sorteig aleatori d'entre els usuaris d'Internet que hagin complert les esmentades condicions de participació.

En cas que el guanyador hagi determinat que hi ha algun dubte sobre l'exactitud de les dades de contacte facilitades pel guanyador, l'Organitzador es reserva el dret de sol·licitar qualsevol documentació acreditativa per validar definitivament l'adjudicació del premi. Si el guanyador es nega a facilitar les seves dades de contacte, no respon a l'Organitzador o no proporciona informació suficient, l'Organitzador podrà desqualificar al guanyador i no se li lliurarà cap premi.

El guanyador serà notificat de la recepció del seu premi mitjançant l'enviament d'un missatge a través del sistema de missatgeria de la xarxa social corresponent i després li demanarem que es posi en contacte amb nosaltres per correu electrònic per lliurar-li el seu premi a canvi. El guanyador haurà de confirmar per missatge a la xarxa social corresponent o per correu electrònic a l'adreça contact-office@perpignan.fr, que accepta el seu premi i les condicions de concessió del premi, en el termini de vuit (8) dies naturals des de la recepció del missatge de notificació del premi. El fet de no confirmar l'acceptació i facilitar la informació sol·licitada en el termini esmentat suposarà la pèrdua del dret a reclamar el premi. El premi no es lliurarà i no es podrà reclamar posteriorment.

En cas de renúncia expressa al dret del guanyador a beneficiar-se del seu premi, aquest serà conservat per l'Organitzador i podrà ser utilitzat en el context d'una operació posterior, si la naturalesa del premi ho permet, i sense que l'Organitzador sigui responsable per aquest fet.

L'Organitzador no es fa responsable de cap problema relacionat amb l'ús d'aquest premi.

Premi: La persona sortejada a l'atzar guanyarà un premi per una estada titulada "PERPIGNAN Discovery Weekend" per a 2 persones per una durada de 4 dies / 3 nits a Perpinyà comercialitzada per les 29 agències del grup Richou Voyages.

El lot és vàlid per a una estada de 3 nits en hotel 4* per a 2 persones. Els bitllets d'avió són vàlids en un vol d'anada i tornada amb la companyia aèria Volotea per a 2 persones segons disponibilitat.

Els vols i l'estada a l'hotel han de ser entre el 23/08/2024 i el 01/11/2024, segons disponibilitat. Les butlletes són intransferibles, no modificables després de l'emissió i el valor del premi no podrà ser exigit en metàl·lic ni per a cap altre bé o servei.

Valor del premi: 1260 € IVA inclòs (630 € per persona), sense incloure cap cost per a l'Organitzador de la posada a disposició del premi.

El lot inclou:

 • transport aeri de Nantes a Perpinyà i tornada (inclòs l'equipatge facturat),
 • taxes aeroportuàries,
 • allotjament a l'hotel Holiday Inn 4* en habitació doble o twin,
 • Esmorzars
 • sopar el primer vespre a "La Table du Mas",
 • taxa turística,
 • sopar de la segona nit a "Casa Sansa",
 • Entrada visita guiada "Perpinyà l'imperdible",
 • entrada al museu "Hyacinthe Rigaud",
 • entrada a l'Aquàrium d'Oniria a Canet-en-Roussillon.

El Lot no inclou:

 • Dinars del dia 1 al dia 4,
 • llogar un vehicle,
 • Consells
 • Assegurança
 • despeses personals.

El premi és, en principi, estrictament personal i intransferible. No podrà donar lloc a cap disputa per part del guanyador, ni al lliurament del seu valor equivalent en metàl·lic, ni a la seva substitució o canvi per qualsevol causa, en particular en cas de pèrdua o robatori. Si el guanyador no vol o no pot prendre possessió o utilitzar el seu premi durant el seu període de validesa, no tindrà dret a cap compensació, i el promotor es reserva el dret d'atorgar el premi a un guanyador suplent escollit per sorteig aleatori.

El valor d'aquest lot es determina en el moment de redactar el Reglament i no és impugnable. L'Organitzador es reserva el dret de substituir el premi per un premi de naturalesa i valor equivalents, si circumstàncies alienes a la seva voluntat l'obliguen a fer-ho, sense incórrer en la seva responsabilitat per això.

El premi pot estar subjecte a condicions especials d'ús imposades pel proveïdor o el venedor/distribuïdor del premi, que és responsabilitat dels participants i del guanyador acceptar.

El guanyador serà informat en un missatge publicat a la xarxa social en qüestió i/o per correu electrònic i/o missatge privat a la xarxa social en qüestió i rebrà tota la informació pràctica sobre com recollir i utilitzar el seu premi.

Qualsevol guanyador que no respongui en el termini indicat en aquest missatge informatiu per recollir el seu premi es considerarà que l'ha perdut i el premi podrà ser atorgat a un guanyador suplent (veure article 5 anterior) o no tornar a posar-se en joc a criteri de l'Organitzador.

Els participants autoritzen qualsevol verificació de la seva identitat. Qualsevol indicació d'identitat fraudulenta, falsa, enganyosa, incorrecta o inexacta suposarà l'eliminació del participant.

L'Organitzador no es fa responsable en cas de suplantació d'identitat o qualsevol altre acte d'engany per part d'un dels participants sobre la seva identitat.

L'Organitzador és responsable del tractament de les dades personals dels participants, en el sentit del Reglament General Europeu de Protecció de Dades ("GDPR").

La finalitat del tractament és la correcta gestió del Joc en el qual l'usuari ha optat per participar.

La base legal per al tractament, per la naturalesa de l'Organitzador, és el compliment d'una missió realitzada en interès públic per l'Organitzador, responsable del tractament.

Per participar en els Jocs, l'Organitzador ha de recollir i processar: el pseudònim o el nom i cognoms utilitzats com a nom del compte dels participants a les xarxes socials Facebook i Instagram.

Així mateix, i amb la finalitat d'atorgar el premi al participant guanyador, l'Organitzador recapta del participant, utilitzant els mitjans esmentats en l'article 6, les dades estrictament necessàries per a l'assignació dels premis (inclosos cognoms, nom, adreça postal, número de telèfon o adreça de correu electrònic). Quan la concessió d'un premi requereixi la recollida de dades del participant relatives a un tercer (per exemple, l'assignació d'una butlleta nominativa), aquest participant garanteix que el tercer és informat de les Bases. 

Sense aquestes dades, la participació en el Concurs i la concessió del premi són impossibles.
Aquestes dades només van destinades als equips de l'Organitzador i als subcontractistes.

S'informa al participant que l'Organitzador utilitza l'aplicació Lukky per als sortejos. Els tractaments que duu a terme el lloc s'especifiquen en aquesta adreça: https://www.lukky.app/fr/privacy-policy

L'Organitzador només tracta les dades recollides d'aquesta manera durant la durada del Concurs.

L'interessat té els següents drets:

 • Dret d'accés a la informació que li concerneixi, amb la finalitat de verificar la seva exactitud i, si escau, sol·licitar la seva rectificació, emplenament i actualització.
 • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades. L'exercici d'aquest dret comportarà la finalització de la seva participació en el Joc.
 • Dret a la limitació del tractament de les dades: Dret a bloquejar temporalment l'ús de les teves dades: no es pot fer cap operació sobre aquestes.

Si voleu exercir aquests drets i obtenir comunicacions d'informació que us concerneixin, us podeu adreçar a la següent adreça de correu electrònic: contact-office@perpignan.fr o a la següent adreça postal Sr. Delegat de Protecció de Dades, Oficina de Turisme de Perpinyà, Place de la loge 66000 Perpinyà.

També teniu dret a presentar una reclamació davant la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL – l'autoritat francesa per a la protecció de dades personals, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07 o en línia a https://www.cnil.fr

L'Organitzador no serà responsable de cap intervenció maliciosa, problemes de connexió, problemes de maquinari o programari, o pertorbacions alienes a l'Organitzador que puguin afectar el bon funcionament del Joc. En particular, l'Organitzador no ofereix cap garantia en connexió amb les xarxes socials. La participació en aquest Concurs implica el coneixement i acceptació de les característiques i limitacions d'Internet i les xarxes socials, l'absència de protecció de determinades dades contra una possible apropiació indeguda o hacking i contra els riscos de contaminació per qualsevol virus que circuli per la xarxa.

L'Organitzador es reserva el dret d'interrompre, ajornar, modificar, escurçar, ampliar o cancel·lar el Concurs si les circumstàncies ho requereixen (en particular si la correcta conducta administrativa i tècnica del Concurs es veu interrompuda per un virus, error informàtic, intervenció humana no autoritzada o qualsevol altra causa aliena al control de l'Organitzador). No se'l pot responsabilitzar d'això.

En el cas que el premi s'enviï per correu postal o electrònic, l'Organitzador no atorga cap garantia i no assumeix cap responsabilitat ni obligació pel premi més enllà d'enviar-les al guanyador. Per tant, l'Organitzador no es fa responsable en cas de pèrdua i/o deteriorament del premi en cas d'un mal funcionament de la xarxa d'Internet, línies telefòniques o equips de recepció que impedeixi el correcte lliurament dels correus electrònics.

L'Organitzador declina tota responsabilitat per tots els incidents i accidents que puguin succeir al guanyador durant el gaudi del seu premi o que puguin afectar aquest premi.

La participació en el Concurs implica l'acceptació plena i sense reserves de les Bases.

No s'atendran consultes orals o telefòniques relatives a la interpretació o aplicació del Reglament Intern.

Qualsevol controvèrsia o reclamació relacionada amb aquest Concurs s'haurà de fer per escrit i no podrà ser presa en consideració més enllà del termini d'un (1) mes des de la data de tancament del Concurs.

Qualsevol interpretació controvertida de les Bases, així com tots els imprevistos, serà decidida per l'Organitzador.

La realització del Concurs i la interpretació de les Bases estan subjectes a la legislació francesa.

Qualsevol frau o incompliment de les Bases pot comportar l'exclusió de l'autor del Joc, reservant-se l'Organitzador, si fos necessari, el dret d'emprendre accions legals contra ell.

L'Organitzador no cobreix cap cost addicional de viatge o allotjament, i/o qualsevol altra despesa relacionada amb l'ús del premi, que són responsabilitat exclusiva del participant.

L'Organitzador no cobreix les despeses de connexió incorregudes per la participació en el Joc, en particular la subscripció a Internet.

Les Regles específiques del Joc són accessibles gratuïtament en aquesta adreça d'Internet: https://www.perpignantourisme.com/reglement-jeu-concours 

No es realitzaran presentacions de comunicacions per part de l'Organitzador.