18° 30°
Temps

Les nostres principals etiquetes

Una ciutat etiquetada!

La ciutat de Perpinyà i les seves infraestructures compten amb diversos segells, garanties de qualitat i l'aposta de l'estació per un turisme accessible i sostenible.

 

Ciutat de l'Art i la Història

Segell Ciutat de l'Art i la Història

Aquest segell l'atorga el ministre de Cultura, prèvia consulta al Consell Nacional de Ciutats i Països de l'Art i la Història, i qualifica els territoris que, conscients dels reptes que representa l'apropiació de la seva arquitectura i patrimoni per part dels habitants, aposten per un enfocament actiu del coneixement, la conservació, la mediació i el suport a la qualitat arquitectònica i a l'entorn de vida.

1

La marca de qualitat Accueil Vélo

Inici Marca de qualitat de bicicleta

(obtingut el 2023, durant 2 anys) Es tracta d'una marca nacional que garanteix una acollida, serveis i equipaments específics adaptats a les necessitats dels cicloturistes al llarg de les rutes ciclistes de França.

2

Turisme i Discapacitat

El Segell Turisme i Discapacitat

(obtingut el 2021, durant 5 anys, per a 4 famílies de discapacitat - mental, motora, visual i auditiva) Valora l'accessibilitat de les nostres instal·lacions; és un reconeixement per al públic amb discapacitat de les instal·lacions i serveis, així com la qualitat de l'acollida de la nostra Oficina de Turisme.

3

Notable arquitectura contemporània

El notable segell d'arquitectura contemporània

El segell "Notable Arquitectura Contemporània" s'atorga a edificis, conjunts arquitectònics, estructures d'enginyeria i desenvolupaments prèviament inclosos en el segell "Patrimoni del segle XX" que no estiguin classificats o registrats com a monuments històrics, entre les realitzacions de menys de 100 anys d'antiguitat, el disseny dels quals sigui d'interès arquitectònic o tècnic suficient.

4

Vinyes i descobriments

El segell Vinyes i Descobriments

(obtingut el 2022) Creat el 2009, el segell Vignobles & Découvertes és atorgat per un període de 3 anys per Atout France, seguint la recomanació del Conseil Supérieur de l'Œnotourisme, a una destinació turística i vitivinícola que ofereix una gamma de múltiples productes turístics complementaris (allotjament, restauració, visites a cellers i degustacions, museus, esdeveniments, etc.).

5