18° 30°
Temps

Política de privacitat

Qui som?

La nostra adreça web és: www.perpignantourisme.com

El responsable del tractament és l'Oficina de Turisme de Perpinyà, representada pel president Frédéric Guillaumon.

Les dades de contacte són les següents:

 • Adreça postal: Place de la loge 66000 Perpignan
 • Telèfon : 04 68 66 30 30

Correu electrònic: contact-office@perpignan.fr

Com implementa l'Oficina de Turisme de Perpinyà la protecció de dades personals?

L'Oficina de Turisme de Perpinyà es compromet a tenir en compte la protecció de les vostres dades personals des del disseny del tractament que s'implementi i dels serveis que se us ofereixen (Privacy by design).

Per garantir la seguretat i garantir el respecte i l'exercici adequat dels seus drets, també s'implementen mesures per garantir la protecció de les seves dades personals per a tots els tractaments. (Privacitat per defecte).

Quines dades personals tracta l'Oficina de Turisme de Perpinyà?

L'Oficina de Turisme recull les dades necessàries per dur a terme els serveis oferts.

En el cas que se li sol·licitin dades opcionals, els responsables operatius (del departament peticionari) l'informaran clarament sobre les Dades Personals que siguin necessàries per a la realització del servei i que siguin opcionals.

Les Dades Personals es recullen directament de vostè i indirectament, per a l'ús dels serveis oferts per l'Oficina de Turisme i només s'utilitzen per a les finalitats que són o seran posades en el seu coneixement.

Les vostres dades, com ara cognoms / nom / telèfon / correu electrònic / ciutat s'envien als nostres guies turístics associats com a part de la venda de visites guiades i seran destruïts sistemàticament pel nostre soci guia després del servei de guiatge.

Les seves dades com cognoms / nom / telèfon / correu electrònic / adreça / codi postal / ciutat només es transmeten als nostres socis en el context de la reserva de serveis turístics (espectacles, oci, excursions, esdeveniments) produïts per aquests mateixos proveïdors de serveis, que es comprometen a complir amb la legislació aplicable sobre el GDPR.

Quins són els fonaments de legitimació del nostre tractament?

L'Oficina de Turisme de Perpinyà es basa en les bases legítimes següents per poder tractar les Dades Personals:

 • Execució del contracte

Aquesta és la base legal per al processament de les dades personals del client que es recullen per al propòsit o en el context de l'execució d'un contracte (compra en línia d'un servei turístic). En aquest sentit, l'usuari està obligat a facilitar les dades necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar aquestes dades, eventualment al proveïdor de pagaments en línia, no serà possible dur a terme les prestacions relatives al servei turístic, d'oci o cultural comercialitzat per l'Oficina de Turisme.

 • Consentiment

La base per al tractament de les Dades Personals serà el consentiment explícit de l'usuari, visitant, usuari, client.

Això podria incloure, per exemple:

 • Reserva d'una activitat d'oci, o d'un servei turístic o cultural
 • Sol·licitud d'informació turística
 • Subscripció a un butlletí informatiu, per exemple

La retirada del consentiment al tractament es pot dur a terme en qualsevol moment, amb subjecció a les disposicions reglamentàries i dirigint-se al DPD, vegeu més endavant.

 • Interès legítim

El tractament de les seves Dades Personals pot estar basat en l'interès legítim en cas que determinades operacions de tractament no estiguin relacionades amb les seves missions de recepció i informació, com ara:

Tractaments relacionats amb la comunicació d'informació sobre esdeveniments/animacions/concerts/visites similars a les sol·licitades pels clients; L'interès legítim que es persegueix és la promoció de les seves "animacions" als seus clients.

A quins destinataris es comunicaran les seves Dades Personals?

Les seves dades podran, en el context dels serveis prestats, transmetre's:

 • Departaments interns de l'Oficina de Turisme que s'encarreguen de l'execució dels serveis contractats;
 • A proveïdors de serveis externs, en particular subcontractistes (guies turístics, per exemple), que després es comprometen a complir la legislació aplicable;
 • A prestadors de serveis externs públics o privats que dissenyin i duguin a terme el servei prèviament reservat/comprat/encarregat a l'Oficina de Turisme o a la pàgina web de l'Oficina de Turisme, i que després es comprometin a complir la legislació aplicable;
 • A tercers autoritzats en compliment de la normativa aplicable.

Es poden transferir les seves Dades Personals fora de la Unió Europea?

 

L'Oficina de Turisme de Perpinyà duu a terme tot el tractament de les vostres dades personals al territori de la Unió Europea (UE).

 

Durant quant de temps conserva l'Oficina de Turisme de Perpinyà les vostres dades personals?

 

L'Oficina de Turisme de Perpinyà es compromet a no conservar les vostres dades personals més enllà del període d'arxiu:

 • Dades personals arxivades durant tres anys.
 • Les dades de transaccions es conserven durant el termini imposat per la normativa aplicable sobre limitacions legals.

Si escau, se li facilitarà informació sobre la durada en el marc de les obligacions d'informació relacionades amb l'aplicació concreta de cada tractament.

Les seves dades personals estan protegides?

L'Oficina de Turisme de Perpinyà es compromet a adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades personals i, en particular, per evitar-ne el maltractament, la supressió o l'accés de tercers no autoritzats.

A més, en cas d'una bretxa de seguretat que afecti les vostres dades personals (destrucció, pèrdua, alteració o divulgació), l'Oficina de Turisme es compromet a complir amb l'obligació de notificar a la CNIL les infraccions de dades personals en un termini de 72 hores.

L'Oficina de Turisme de Perpinyà disposa d'una eina per analitzar la navegació i l'ús del perpignantourisme.com web?

El web de l'Oficina de Turisme està gestionat per l'Ajuntament de Perpinyà: utilitza Matomo (https://fr.matomo.org) com a eina d'anàlisi de la navegació i l'ús del lloc web www.perpignantourisme.com per part dels usuaris. Aquest servei és de codi obert (model de desenvolupament descentralitzat i participatiu el codi del qual pot ser consultat per tothom) i està allotjat en un servidor de l'Ajuntament de Perpinyà a França.

Les dades recollides per les cookies d'aquesta manera són anonimitzades. L'objectiu d'aquesta col·lecció és facilitar la navegació posterior per aquest lloc web, així com alimentar les nostres eines de mesurament del trànsit amb vista a la millora constant del lloc web.

Quins són els seus drets sobre les seves dades personals?

Teniu dret a exercir els drets previstos per la normativa vigent aplicable a les dades personals en qualsevol moment davant l'Oficina de Turisme de Perpinyà:

 • Dret d'accés : podeu tenir accés a les vostres dades personals que tracta l'Oficina de Turisme de Perpinyà;
 • Dret de rectificació : podeu actualitzar les vostres dades personals o fer que l'Oficina de Turisme de Perpinyà les rectifiqui
 • Dret d'oposició : podeu manifestar el vostre desig de no rebre més comunicacions protocol·làries de l'Oficina de Turisme de Perpinyà o de sol·licitar que es deixin de tractar les vostres dades personals;
 • Dret de supressió : podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals;
 • Dret a la restricció : podeu sol·licitar la suspensió del tractament de les vostres dades personals;

En subscriure's a un servei públic o recollir les seves Dades Personals, se li facilitarà l'adreça (postal i/o electrònica) a la qual podrà enviar la seva sol·licitud d'exercici dels seus drets.

Totes les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un document acreditatiu de la seva identitat.

L'Oficina de Turisme de Perpinyà es compromet a atendre les vostres sol·licituds d'exercici dels drets al més aviat possible, en tot cas complint els terminis legals i en la mesura que l'exercici d'aquest dret no perjudiqui l'execució del contracte ni el compliment d'obligacions legals i reglamentàries.

Qui és el delegat de protecció de dades de l'Oficina de Turisme de Perpinyà?

El nomenament d'un delegat de protecció de dades testimonia el compromís de l'Oficina de Turisme de Perpinyà amb la protecció, la seguretat i la confidencialitat de les dades personals dels seus conciutadans.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça de correu electrònic: contact-office@perpignan.fr :

O a la següent adreça postal Sr. Delegat de Protecció de Dades, Oficina de Turisme de Perpinyà, Place de la loge 66000 Perpinyà.

Recordatori de les definicions bàsiques del RGPD

El tractament de dades personals pot ser qualsevol operació o conjunt d'operacions que es relacionin amb aquest tipus de dades. Pot ser recollida, enregistrament, conservació, adaptació... Una simple consulta o fins i tot eliminació és processament de dades.

El responsable del tractament és la persona, autoritat pública, agència o organisme que determina els fins i mitjans d'aquest tractament de dades. Així, per defecte, és el director de l'empresa, el director de la comunitat o el president de l'associació. La redacció de delegacions de competències serà una de les matèries fonamentals.

L'interessat és la persona a qui pertanyen les dades, una persona física identificable.

Per poder justificar el compliment del tractament, el nou Reglament aporta una lògica radicalment diferent: la rendició de comptes.

Rendició de comptes = ara el responsable del tractament haurà de crear els elements que permetin verificar que compleix amb les seves obligacions.

Ens allunyem d'una lògica on el control es realitza en forma d'enquesta i estem canviant a una lògica d'autocontrol.

Has de poder presentar en tot moment documentació, elaborada internament, per tu mateix i amb un màxim de formalisme.

La rendició de comptes consisteix, per tant, a documentar i mantenir al dia allò que farà possible, en cada moment, justificar el compliment de les obligacions derivades del Reglament.

La privacitat per disseny

Això es pot traduir en protecció de la privadesa des de la fase de disseny del processament.

En el context del GDPR, es tracta de la protecció de la privacitat, en el sentit francès del terme; protegit pel Conveni Europeu de Drets Humans*.

Per tant, la privacitat, que inclou les dades personals, s'ha de protegir del disseny d'eines tecnològiques.

Privacitat per defecte

En francès, és millor evitar una traducció literal i, en canvi, entendre "seguretat per defecte" per al processament de dades personals.

Per a cada recollida, l'objectiu és permetre sistemàticament el major nivell de seguretat possible en la protecció del tractament de les dades personals.

Minimització

Això significa que només s'han d'utilitzar per al tractament les dades personals adequades, pertinents i limitades al necessari.

Només ha de formar part del tractament si està relacionat amb la finalitat per a la qual es tracta: si voleu desitjar una llista de persones el seu aniversari, no cal que conegueu el seu pes.

Només s'ha de recopilar, tractar amb cura la informació estrictament necessària, limitar-ne el nombre de persones o organitzacions que hi tindran accés i processar-la o emmagatzemar-la només durant el temps estrictament necessari per a la finalitat del tractament.

Anonimització

Consisteix a eliminar de les dades qualsevol caràcter identificatiu.

Tots els identificadors s'eliminen o modifiquen, de manera que és impossible tornar a identificar les persones.

Pseudonimització

Consisteix a substituir un identificador per un pseudònim. Aquesta tècnica permet una nova identificació.

Drets de l'interessat

Adjuntem un enllaç a la CNIL per entendre els drets de les persones

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3