4000 € d'estades a guanyar

La vostra opinió ens interessa!

Heu fet estada a la nostra Regió

Millor conèixer-vos per a millor satisfer-vos, tal és l'objectiu de l'enquesta regional clientela portada per la Regió Occitània / Pirineus - Mediterrània a la qual us convidem a participar.
Requereix només uns minutets i us donarà la possibilitat de guanyar una de les deu estades posades en joc.

A descobrir

El Castellet, el Palau dels Reis de Mallorca...

Ganes de natura

Descobriu el Parc Sant Vicens, el Serrat d'En Vaquer, el jardinet Bir-Hakeim...

Benvinguts

Perpinyà la catalana

Subscriu-te a