18° 28°
Temps

Legal

Website publicat per:

Divulgació de l'Oficina Municipal de Turisme de Perpinyà
Place de la Loge
66000 Perpinyà
Telèfon +33 (0)4 68 66 30 30
Siret N° 922 917 612 00017
Codi APE: 7990Z
Assegurança Responsabilitat Civil Professional AXA n°599 457 204

Lloc creat i allotjat per:

Informar
Parc Horitzó de l'Alt Born
2/6 avenue de l'Horizon – Edifici 4 – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

contact@faire-savoir.com
www.faire-savoir.com

Accés al lloc

L'usuari del lloc web www.perpignantourisme.com reconeix que disposa de les habilitats i mitjans necessaris per accedir i utilitzar aquest lloc web.
D'acord amb la llei de 6 de gener de 1978 (relativa a les tecnologies de la informació, arxius i llibertats) i el Reglament Europeu General de Protecció de Dades, aquest lloc web ha estat declarat a la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL – www.cnil.fr).
Els usuaris del lloc web estan obligats a complir el que disposa la legislació sobre tecnologies de la informació, arxius i llibertats, la infracció de les quals està castigada amb sancions penals.
S'han d'abstenir, pel que fa a la informació personal a la qual tinguin accés, de qualsevol recopilació, de qualsevol ús indegut i, en general, de qualsevol acte susceptible d'atemptar contra la intimitat o reputació de les persones.

Contingut del lloc

L'Oficina de Turisme de Perpinyà posa a disposició dels usuaris del www.perpignantourisme.com web informació i eines disponibles i verificades, però no es responsabilitza dels errors o de la manca de disponibilitat de determinada informació.
Agraïm als usuaris del lloc que ens comuniquin qualsevol omissió, error o correcció, enviant un correu electrònic a l'adreça contact-office@perpignan.fr

Propietat

L'estructura general, així com el programari, les imatges animades o fixes, els sons, els coneixements, els dibuixos, els gràfics i la resta d'elements que integren el www.perpignantourisme.com són d'ús exclusiu de l'Oficina de Turisme de Perpinyà.

Qualsevol representació total o parcial d'aquest lloc, per qualsevol mitjà, sense autorització de l'oficina de turisme de Perpinyà, està prohibida i constituiria una infracció castigada pels articles L335-2 i següents del Codi de propietat intel·lectual.
L'Oficina de Turisme de Perpinyà no es fa responsable dels enllaços d'hipertext establerts en el marc d'aquest web a altres recursos d'Internet.
Els usuaris i visitants del lloc web no podran establir un hiperenllaç cap a aquest lloc web sense l'autorització prèvia expressa de l'Oficina de Turisme de Perpinyà. Per fer-ho, envieu un correu electrònic a contact-office@perpignan.fr

Dades personals

El convidem a consultar la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals: www.perpignantourisme.com/politique-confidentialite

Llei aplicable i jurisdicció competent:

Aquests termes i condicions generals d'ús i el contingut del lloc es regeixen per la llei francesa.

Crèdit fotogràfic

Oficina de Turisme de Perpinyà.

Les fotos dels nostres proveïdors de serveis visibles al nostre lloc web no es poden utilitzar i són en la seva major part propietat d'aquests últims.

Copyright © 2002-2023: Tots els drets reservats

Matrícula

Registre d'Operadors de Viatges n° IM066230003 / Garantia Financera: APST