4000 € d'estades a guanyar

room-details-img

4000 € d'estades a guanyar (N°1)

4000 € d'estades a guanyar

La vostra opinió ens interessa!

Heu fet estada a la nostra Regió

Millor conèixer-vos per a millor satisfer-vos, tal és l'objectiu de l'enquesta regional clientela portada per la Regió Occitània / Pirineus - Mediterrània a la qual us convidem a participar.
Requereix només uns minutets i us donarà la possibilitat de guanyar una de les deu estades posades en joc.

Tags
A la Portada/Destaquem