18° 30°
Temps

Accessibilitat digital

Aquesta pàgina no és una pàgina d'ajuda, sinó una declaració de compliment dels estàndards d'accessibilitat de Google Lighthouse.

Perpignan Tourisme es compromet a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb l'article 47 de la Llei 2005-102, d'11 de febrer de 2005.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web oficial de Perpignan Tourisme (https://www.perpignantourisme.com/).

El lloc web de Perpignan Tourisme (https://www.perpignantourisme.com/) compleix parcialment els estàndards d'accessibilitat de Google Lighthouse, a causa de les no conformitats enumerades a l'apartat "Resultats de les proves".

L'auditoria de compliment realitzada el 07/11/2023 per l'empresa Faire Savoir revela que el lloc compleix amb el 91% dels estàndards d'accessibilitat de Google Lighthouse. La mostra de les pàgines del lloc que s'han verificat per al seu compliment és la següent:

No conformitats

  • Alguns elements tenen colors de fons i primer pla que no tenen una relació de contrast suficient.

Decepcions

Contingut de tercers

Alguns elements de tercers (com ara els PDF) estan derogats. No pertanyen a Turisme de Perpinyà. No obstant això, Perpignan Tourisme sensibilitzarà els seus socis sobre la importància de proporcionar documents accessibles.

Aquesta declaració va ser elaborada el 07 de novembre de 2023.

Tecnologies utilitzades per a la creació del lloc web

  • HTML5
  • CSS
  • JavaScript
  • Eina de gestió de continguts: WordPress

Agents d'usuari i tecnologies d'assistència utilitzats per verificar l'accessibilitat del contingut

La comprovació d'accessibilitat és el resultat de proves manuals, assistides per l'eina Google Lighthouse integrada al navegador Google Chrome.

Cal recordar que en virtut de l'article 11 de la Llei de febrer de 2005:

"Una persona amb discapacitat té dret a una indemnització per les conseqüències de la seva discapacitat, independentment de l'origen i la naturalesa de la seva discapacitat, edat o estil de vida."

Perpignan Tourisme es compromet a adoptar les mesures necessàries per facilitar l'accés, en un termini raonable, a la informació i a les funcionalitats sol·licitades per la persona amb discapacitat, tant si el contingut està subjecte a exempció com si no.

Perpignan Tourisme convida les persones que tinguin dificultats a posar-se en contacte amb nosaltres per tal de proporcionar-vos assistència (alternativa accessible, informació i continguts donats en un altre formulari).

Si observeu una manca d'accessibilitat que us impedeix accedir a qualsevol contingut o característica del lloc, ens ho comuniqueu i no podeu obtenir una resposta de nosaltres, teniu dret a enviar les vostres queixes o una sol·licitud de remissió al Defensor dels Drets.

Hi ha diverses maneres de fer-ho: